FOODINCO GROUP

Đơn Vị Trực Thuộc

Các công ty con:
* Công Ty Cổ Phần FOODINCO Tây Nguyên
 • Địa chỉ :161 Quốc lộ 1A , Thôn Như Xuân , Xã Vĩnh Phương,Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Giám đốc : Ông Nguyễn Minh Thông
 • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
 • Điện thoại :
 • Fax :
 • Email :
 * Công Ty Cổ Phần FOODINCO Miền Trung
 • Địa chỉ : Đường Số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành Phố Đà Nẵng
 • Giám đốc : Ông .....
 • Điện Thoại : 0236 3737 779
 • Fax: 0236 3737 779
 • Email: .....
Các công ty liên kết:
 * Công Ty Cổ Phần Địa Ốc FOODINCO 
 • Địa chỉ : 58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
 • Giám đốc : Bà Nguyễn Ngọc Mỹ
 • Điện Thoại : 0236 3731 779
 • Fax: 0236 3731 368
 • Email: 
 * Công Ty Cổ Phần FOODINCO Quy Nhơn 
 • Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
 • Giám đốc : Ông  Nguyễn Xuân Quang
 • Điện Thoại : (0256) 3892788 - 3892999 
 • Fax: (0256) 3891309 
 • Email: foodinco-quynhon@vnn.vn