FOODINCO GROUP

Thông báo mời họp ĐHCĐ

Download tài liệu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

---o0o---

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

---o0o---

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco:

  1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021.
  2. Địa điểm: Khách sạn Altara Suites Danang, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, TP. Đà Nẵng.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý cổ đông.