FOODINCO GROUP

Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco tiền thân là Công ty Lương thực cấp I Nam khu IV, được Nhà nước thành lập ngày 21/8/1973, theo Quyết định số 370/BLT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Lương Thực.

           

Quá trình thay đổi tên gọi :

 

I/ CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I NAM KHU IV ( 1973-1975)

II/ CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I ĐÀ NẴNG (1976-1982)

III/ CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN TRUNG (1983-1989)

IV/ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRUNG ƯƠNG III (1990-1995)

V/  CÔNG TY LƯƠNG THỰC VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM (  1996- 2004)

VI/ TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO ( 2005-2018)