FOODINCO GROUP

FOODINCO bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 01/4/2011 tại trụ sở Tổng Công ty CP Đầu tư XNK FOODINCO đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm và ra mắt Tổng Giám đốc - Ông Trần Văn Chữ - Nguyên Phó  TGĐ thường trực được cử làm Tổng giám đốc từ ngày 01 tháng 04 năm 2011.

FOODINCO bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Với sự đầu tư của ALPHANAM Tổng công ty cổ phần XNK FOODINCO đã có những chuyển biến lớn về hoạt động kinh doanh và cải tổ mô hình quản lý mới nhằm phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong tương lai.