FOODINCO GROUP

Liên Hệ

Tổng công ty CP Đầu Tư và Xuất Nhập Khẩu FOODINCO:

58 Bạch Đằng, Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng

 02363 731 779

Fax: 02363 731 368

 http://foodinco.com.vn

 .....