FOODINCO GROUP

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Kính Gửi: Quý Cổ Đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco:

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 11h00, Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Altara Suites Danang, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Download tài liệu