FOODINCO GROUP

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco:

  1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, Ngày 25 tháng 05 năm 2024.
  2. Địa điểm:  Khách sạn Four Points by Sheraton Danang , Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
  3. Chương trình họp: Theo Chương trình đính kèm.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

 

Tài liệu đính kèm:

  • Giấy đăng ký tham dự;
  • Giấy ủy quyền tham dự;
  • Chương trình họp (dự kiến).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

Nguyễn Minh Thông Download tài liệu